Qualatex Masterclass met Sue Bowler

for english see below

afbeeldingen met die foto's over de sfeer van de masterclass.
Bedankt Qualatex & Sue Bowler

Een paar keer per jaar worden er Qualatex Masterclasses gegeven bij ons op locatie. De masterclasses variëren met verschillende thema’s en verschillende docenten. Het jaar is begonnen met de eerste masterclass op 28 januari. De masterclass werd gegeven door Alberto Falcone. Het thema van deze masterclass was Wedding trends!

Op maandag 8 April was de eerst volgende masterclass ingepland met Sue Bowler! Het thema van de masterclass was Simply Oraganics! De 25 plekken waren binnen enkele dagen vol! In samenwerking met Qualatex en Sue is er een extra lesdag ingepland op zondag 7 april.

Het waren twee drukke en leerzame dagen! Wij hebben aan de deelnemers gevraagd wat zij er van vonden:‘Kleurrijk’ ‘Gezellig’ ‘Vrolijk’ ‘Erg leerzaam’ ‘Sue is geweldig’ ‘Zeker een aanrader’

Tevens hebben wij ook aan Sue Bowler gevraagd hoe zij de afgelopen twee dagen heeft ervaren:

‘Very energetic! A lot of fun and a good learning curve. Learning simply structured organic techniques and full organic designs. There was a  lot of color, color blending and custom color balloons. So not one or two balloons but loads of balloons! A huge thank you to everyone who came to the Simply Organics course. ‘

Tevens reageerde Mark Drury – Sales manager of Qualatex: ‘A lot of networking and sharing ideas as  Sue said!’

In de masterclass hebben de deelnemers onder andere geleerd hoe ze een groot decoratie hart en een organic boog met kleuren, die in elkaar overvloeide kunnen maken. Hieronder is een sfeerimpressie van de afgelopen twee dagen te zien:

Organic balloon decoratie by Sue Bowler

Organic balloon decoratie by Sue Bowler

Organic balloon decoratie by Sue Bowler

Aan het einde van de masterclass is er een enquête ingevuld door de deelnemers. 100% van de deelnemers geeft aan dat de masterclass heeft voldaan aan de verwachtingen en dat zij veel hebben geleerd van Sue Bowler. Zowel de les als het niveau zijn positief beoordeeld. Wij willen Sue bowler en Mark Drury van Qualatex bedanken voor deze geweldige dagen en natuurlijk alle deelnemers. De eerst volgende masterclass staat gepland op 7 oktober. Het thema is Making Memories en wordt gegeven door niemand minder dan Federico Onida. Inschrijven kan via de website:


https://www.deballonnerie.nl/inschrijfformulier-making-memories-big-parties-masterclass-7-oktober


Qualatex Masterclass with Sue Bowler

afbeeldingen met die foto's over de sfeer van de masterclass.
Bedankt Qualatex & Sue Bowler

A few times a year the Qualatex Masterclasses are given at our location. The masterclasses vary with different themes and different teachers.

The year started with the first master class on January 28. The masterclass was given by Alberto Falcone. The theme of this master class was Wedding trends!

On Monday, April 8, the next masterclass was scheduled with Sue Bowler! The theme of the master class was Simply Oraganics! The 25 places were full within a few days! In cooperation with Qualatex and Sue, an extra lesson day has been scheduled on Sunday, the 7th of April.

They were two busy and educational days! We asked the participants what they thought of it: “Colorful” “Cozy” “Cheerful” “Very educational” “Sue is great” “Definitely recommended”

We also asked Sue bowler how she experienced the last two days: ‘Very energetic! A lot of fun and a good learning curve. Learning simply structured organic techniques and full organic designs. There was a  lot of color, color blending and custom color balloons. So not one or two balloons but loads of balloons! A huge thank you to everyone who came to the Simply Organics course. ‘Mark Drury – Sales manager of Qualatex also responded: ‘ A lot of networking and sharing ideas as  Sue said!’

In the masterclass the participants learned, among other things, how to make a big decorative heart and an organic bow with colors that blended together. Below you can see an impression of the atmosphere of the past two days:

Organic balloon decoratie by Sue Bowler

Organic balloon decoratie by Sue Bowler

Organic balloon decoratie by Sue Bowler

At the end of the masterclass a survey was completed by the participants. 100% of the participants indicate that the masterclass has met all there expectations and that they have learned a lot from Sue Bowler. Both the lesson and the level were positively assessed. We want to thank Sue bowler and Mark Drury of Qualatex and of course all the participants for these great days. The next master class is planned on October 7. The theme is Making Memories and the masterclass is given by Federico Onida. You can register via the website:
https://www.deballonnerie.nl/inschrijfformulier-making-memories-big-parties-masterclass-7-oktober